Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

Στη μνήμη του Εισαγγελέα Σωτήρη Μπάγια.

Σωτήρης Μπάγιας
Δεν ήταν μια απλή περίπτωση ο Σωτήρης Μπάγιας
 Όταν σκέφτομαι, τη στάση ζωής, τη συμπεριφορά του, την ελεύθερη σκέψη του, το κριτικό και επικριτικό του πνεύμα, τον πράο και διαλλακτικό χαρακτήρα του, λέω, πως υπήρξε μια ξεχωριστή περίπτωση ενός ανθρώπου με, κύρος, σεμνότητα, εντιμότητα και ευπρέπεια, που αναγνωρίζουν όλοι, ακόμη και εκείνοι που συγκρούστηκαν ή διαφώνησαν μαζί του. Που ήξερε να τιμά και να σέβεται την Δικαιοσύνη και τις ανθρώπινες αξίες. Που ήταν πάντα με την δύσκολη  πλευρά χωρίς δεσμεύσεις και συμφέροντα. Που άφησε πίσω του για όλους εμάς πλούσιο υλικό και μέθοδο δικαστικής ανεξαρτησίας και ελευθερίας του λόγου. Έφυγε ενωρίς στα 57 του, κουβαλώντας ελευθερία και αξιοπρέπεια. Ο θάνατός του το τέλος μιας εποχής για όσους τον ζήσαμε και τον αγαπήσαμε. 

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Τροχαίο, αδικοπραξία, ν. ΓπΝ/ 1911, ηθική βλάβη.

Περίληψη. Ευθύνη από αυτοκινητικό ατύχημα. Διάκριση των αξιώσεων από αδικοπραξία και από το ν. ΓπΝ/1911. Η πρώτη προϋποθέτει πταίσμα, όχι όμως και η δεύτερη, με την οποία καθιερώνεται ειδική γνήσια αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη, του κατόχου και του οδηγού αυτοκινήτου, ανεξάρτητη από πταίσμα, για τις ζημίες που προκαλούνται σε τρίτους κατά τη λειτουργία του. Η ευθύνη αυτή μετριάζεται στις περιπτώσεις που από αντικειμενικούς λόγους δεν μπορεί να αποφευχθεί το ατύχημα, οποιαδήποτε επιμέλεια και αν κατέβαλε ο οδηγός, οπότε ανακύπτει ανάγκη μετριασμού της εν λόγω ευθύνης. Δεν θεωρούνται «τρίτοι» κατά τις διατάξεις του ν. ΓπΝ/1911 οι επιβάτες του ζημιογόνου αυτοκινήτου. Οι αξιώσεις αυτών για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης διέπονται από το κοινό δίκαιο. Θραύση του εμπρόσθιου δεξιού ελαστικού αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να εκτραπεί αυτό της πορείας του και να ανατραπεί σε παρακείμενο ελαιοπερίβολο, όπου και ακινητοποιήθηκε, αφού προσέκρουσε σε ένα ελαιόδενδρο. Παραβίαση, ευθέως και εκ πλαγίου, από το Εφετείο της διάταξης του άρθρου 330 εδ. β’ του ΑΚ. Αναιρεί την υπ΄αριθ. 147/2009 απόφαση του Εφετείου Καλαμάτας. Παραπέμπει.
  
Άρειος Πάγος, Δ’ Πολιτικό Τμήμα, 52/ 2016

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Η αστυνομία δολοφονεί γιατί εκπαιδεύτηκε γι' αυτό!

P.C. Roberts
'Αρθρο του κ. Paul Craig Roberts, πρώην Υπουργού Οικονομικών στην κυβέρνηση Ronald Reegan. ΠΗΓΗ. Μετέφρασε ο Νεμέσιος. Στον Salvatore Νεμέσιο.

Προσοχή! Η δημοσιευόμενη ανάρτηση δεν γράφτηκε από κάποιον Μαρξιστή ή αναρχικό!

Σ’ απάντηση στην έκκληση μου για πληροφορίες πάνω στην εκπαίδευση της αστυνομίας στις ΗΠΑ οι αναγνώστες μου έστειλαν μια ποικιλία πληροφοριών που φαίνονται να ταιριάζουν μεταξύ τους. Θα τις συναρμολογήσω όσο περισσότερο μπορώ  σαν μια υπόθεση εργασίας ή σαν μια προσωρινή έκθεση. Ίσως κάποιος πρώην αστυνομικός αξιωματούχος να ανησυχεί για την αλλαγή της συμπεριφοράς της αστυνομίας  ή ένας ειδικός στην αστυνομική εκπαίδευση και πρακτική θα εμφανιστεί στο προσκήνιο και θα επαληθεύσει ή θα διορθώσει αυτή την προσωρινή έκθεση.

Περιβάλλον, ελαιοτριβείο, απόσταση από οικισμούς.

Προστασία περιβάλλοντος και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε ελαιοτριβείο. Η εγκατάσταση σε οικισμούς υφιστάμενους προ της 16.8.1923 καθώς και σε απόσταση 500 μέτρων περιμετρικώς των ορίων τους χρήσεων χαμηλής όχλησης που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του οικισμού, είναι επιτρεπτή μετά την οριοθέτηση των οικισμών αυτών και εφόσον θεσμοθετηθεί στα πλαίσια σχεδιασμού σχετική πρόβλεψη. Η ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 3325/2005 αντίκειται στο άρθρο 24 του Συντάγματος. Η παράλειψη της Διοίκησης να ορίσει χρήσεις γης ενός οικισμού δεν καθιστά επιτρεπτή οποιαδήποτε χρήση εντός αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των οικισμών, στους οποίους έχει λάβει χώρα αγροτική διανομή. Μη νόμιμη αντίθετη κρίση της Διοίκησης. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Ε΄, 1595/ 2015

Προσωπικότητα, περιβάλλον, ηχορύπανση, καπνός και αιθάλη.

Προσβολή προσωπικότητας. Έκφανση του δικαιώματος επί της προσωπικότητας αποτελεί και το δικαίωμα του προσώπου στην απόλαυση ενός ήρεμου περιβάλλοντος ελεύθερου από ρύπους. Προσβολή ως προς αυτή την πλευρά του όλου δικαιώματος μπορεί να προκαλείται και όταν διαταράσσεται η ωφέλεια από την απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος όσον αφορά την ατμόσφαιρα με την εκπομπή ρύπων όπως καπνού, αναθυμιάσεων αλλά και θορύβων (ηχορύπανση). Εάν η εκπομπή είναι τόσο ισχυρή ώστε να απειλεί και την υγεία των κοινωνών, τότε επέρχεται προσβολή και ως προς μία επιπλέον έκφανση του γενικού δικαιώματος της προσωπικότητας εκείνης που αφορά το ειδικότερο δικαίωμα στην υγεία. Εκπομπή καπνού και αιθάλης από επιχείρηση. 
  
Άρειος Πάγος, A1’ Πολιτικό Τμήμα , 43/ 2016

Περί της δουλείας.

Jean Jacques Rousseau, το Κοινωνικό Συμβόλαιο [έκδοση ΠΟΛΙΣ, 2004, μετάφραση Βασιλικής Γρηγοροπούλου-Αλφρέδου Σταινχάουερ, σελίδες 49-59]. Απόσπασμα από τον Salvatore Νεμέσιο.

Τραγικά επίκαιρος! Λες και όταν έγραφε αυτές τις μεγαλοφυείς σκέψεις ο ΜΕΓΑΣ αυτός επαναστάτης είχε ενώπιον του το εκφυλισμένο κύτταρο της Ανθρωπότητας, που δεν είναι βέβαια άλλο από τον Νεογραικύλο (Γ.Φ).

Εφόσον εκ φύσεως κανένας δεν διαθέτει εξουσία πάνω στους ομοίους του και αφού η ισχύς δεν δημιουργεί δίκαιο, παραμένουν λοιπόν οι συμβάσεις, ως βάση κάθε έννομης αρχής μεταξύ των ανθρώπων.
Αν ένας ιδιώτης, λέει ο Γκρότιους, μπορεί να απαλλοτριώσει την ελευθερία του και να γίνει δούλος κάποιου κυρίου, γιατί κι ένας ολόκληρος λαός δεν μπορεί να απαλλοτριώσει τη δική του και να γίνει υποτελής κάποιου βασιλιά; Υπάρχουν εδώ πολλές διφορούμενες λέξεις που θα χρειάζονταν εξήγηση, αλλά ας σταθούμε στη λέξη απαλλοτρίωση.

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Τηλεοπτική σάτιρα, όρια.

Τηλεοπτικοί σταθμοί. Νομίμως κρίθηκε ότι προσεβλήθη η προσωπικότητα της ηθοποιού και επιβλήθηκε στην αιτούσα η διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως κατά τις σατιρικές εκπομπές σέβεται την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελματική, κοινωνική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου. Δεν αποτελούσε προϋπόθεση επιβολής της κύρωσης η προηγούμενη υποβολή αιτήσεως επανορθώσεως. Η προσβαλλομένη απόφαση αναφέρει τις παραβιασθείσες και τις εφαρμοσθείσες εν προκειμένω διατάξεις. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. (Σημείωμα Χ.Τσίγκου ΔΙΜΕΕ 2015,133).
                           
                                    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Δ΄,  2838/ 2014

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...