Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Προκαταβολή εισφορών δικηγόρων στην δίκη.

Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. ΠΗΓΗ.

Α.- Άρση αμφισβήτησης για την ουσιαστική αντισυνταγματικότητα διάταξης τυπικού νόμου από το ΑΕΔ- έκταση ισχύος της απόφασης του ΑΕΔ.

     Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 περ. ε΄ Συντ., με απόφαση του ΑΕΔ αίρεται η αμφισβήτηση που έχει εμφιλοχωρήσει στις αποφάσεις δύο τουλάχιστον ανώτατων δικαστηρίων σχετικά με την ουσιαστική αντισυνταγματικότητα διατάξεως τυπικού νόμου [Βλ. και Β.Σκουρή/Ε.Βενιζέλο, ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, 1985, σελ. 74-75].

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Κληρονομιά, δήλα πράγματα, επαύξηση, κοινός λογαριασμός.

Περίληψη. Χρηματική κατάθεση σε κοινό λογαριασμό. Θεμελίωση ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής μεταξύ αφενός του καταθέτη και του τρίτου και αφετέρου του δέκτη της κατάθεσης (τράπεζας). Σε περίπτωση θανάτου ενός από τους καταθέτες, δεν χωρεί υποκατάσταση αυτού από τους τυχόν κληρονόμους του έναντι της τράπεζας κατά της οποίας δεν μπορούν να στραφούν, επικαλούμενοι το κληρονομικό τους δικαίωμα διότι διαφορετικά θα επερχόταν μεταβολή του προσώπου του καταθέτη χωρίς την συγκατάθεση της τράπεζας.

όχληση με αγωγή, τοκοφορία, απόρριψη αυτής, συνέπειες.

Περίληψη. Αμοιβή δικηγόρου. Σε περίπτωση που ορισμένη διαφορά εισήχθη προς δικαστική κρίση και η δίκη τερματίστηκε με συμβιβασμό, ο δικηγόρος δικαιούται μία μόνο αμοιβή, δηλαδή αυτή για τη σύμπραξή του στην επίτευξη και κατάρτιση του συμβιβασμού και δεν δικαιούται σωρευτικώς και αμοιβή για τις μέχρι το συμβιβασμό εκτελεσθείσες απ` αυτόν δικαστικές και εξώδικες εργασίες που αφορούσαν τη λυθείσα με το συμβιβασμό δικαστική διαφορά. Τοκοφορία χρηματικής απαιτήσεως.

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Στοιχεία αίτησης για υπερχρεωμένα φ. πρόσωπα, καταχρηστική άσκησης δικαιώματος, ρευστοποίηση περιουσίας.

Περίληψη. Ρυθμίσεις οφειλών υπεχρεωμένων φυσικών προσώπων. Έφεση. Πρόσθετη παρέμβαση. Λόγοι έφεσης. Νομικά αβάσιμος ο λόγος έφεσης ότι η αίτηση δεν είναι ορισμένη, διότι δεν προσδιορίζονται σ’ αυτή ο χρόνος, ο τρόπος και οι ειδικότερες συνθήκες ττεριέλευσης του αιτούντα σε αδυναμία πληρωμών. Απαράδεκτος ο λόγος έφεσης περί καταχρηστικής άσκησης της ένδικης αίτησης. Αόριστος ο ισχυρισμός της εκκαλούσας ότι ο αϊτών εκ δόλου περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του. Απορρίπτει κατ` ουσία την έφεση. Διορθώνει την εκκαλουμένη με τη συμπλήρωση του διατακτικού της.
 
 Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας 65/ 2016

Αποτελούμενο από την Δικαστή Σταυρούλα Κουταντέλια, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε από τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Πρόεδρο Πρωτοδικών και την Γραμματέα Κωνσταντίνα Βαρλάμη.

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Δικαστική συνδρομή, προκαταρκτική εξέταση, κατηγορητήριο.

Άρειος Πάγος, Ποινικό Τμήμα Ε'  (σε Συμβούλιο), 1161/2016

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου (κωλυομένης της Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Βιολέττας Κυτέα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 38/2016 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Αγγελική Αλειφεροπούλου - Εισηγήτρια και Δημήτριο Χονδρογιάννη, Αρεοπαγίτες. Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Παρασκευαΐδη.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Ευρωπαϊκές πιέσεις στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Χρ. Σεβαστίδης
Συνέντευξη του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών-Εισαγγελέων κ. Χριστόφορου Σεβαστίδη.

Ερ. -Επιλέξατε  να μην αφήσετε ασχολίαστη την παρέμβαση της Κομισιόν για την ΕΛΣΤΑΤ  και μάλιστα να εκφράσετε με έντονο τρόπο την αντίθεσή σας. Τι σας έκανε με κινηθείτε με αυτόν τον τρόπο;

Απ. – Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας ως νέο Προεδρείο τον περασμένο Μάιο βάλαμε σαν προτεραιότητα την έμπρακτη προάσπιση του κύρους της Δικαιοσύνης και των Λειτουργών της. Παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις στο χώρο μας και οφείλουμε με τις ανακοινώσεις και τις παρεμβάσεις μας να ενημερώνουμε όσο πιο απλά μπορούμε την κοινή γνώμη ώστε να έχει μια αντικειμενική και πλήρη άποψη για ζητήματα που πολλές φορές στο παρελθόν έμεναν νεφελώδη, αφού απαιτούσαν εξειδικευμένη νομική γνώση.

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Όχι έλεγχος ατομικών ρυθμίσεων, παροχή πληρεξουσιότητας. Γήπεδο της ΑΕΚ.

Αίτηση ακύρωσης. Αποκλείεται ο ακυρωτικός έλεγχος των πράξεων της νομοθετικής λειτουργίας, όπως του τυπικού απλώς νόμου, που δεν θεσπίζει γενικούς κανόνες δικαίου, αλλά εισάγει ατομικές ρυθμίσεις. Δύναται, όμως, να θεωρηθεί ως παραδεκτά προσβαλλόμενη κάθε πράξη οργάνου της Διοίκησης, έστω και αν η έκδοσή της δεν προβλέπεται ρητά στο νόμο. Το άρθρο 42 του ν. 4277/2014, με το οποίο παραχωρείται στο αθλητικό σωματείο «ΑΕΚ» έκταση για την ανέγερση Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού, απαράδεκτα προσβάλλεται. Εφόσον το δικόγραφο συνυπογράφεται από τους αιτούντες, ασκείται, από πλευράς νομιμοποιήσεως δικηγόρου, παραδεκτά διότι κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο παρέστη ένας εκ των δικηγόρων που υπογράφουν το δικόγραφο.  
                                      
                             Συμβούλιο της Επικρατείας, Ολομέλεια, 2154/ 2015

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...