Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Επίδειξη εγγράφων, αοριστία, δεδικασμένο, αποζημίωση χρήσης.

Άρειος Πάγος, ΠολΤμήμα Δ,  921/ 2015.

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημητρούλα Υφαντή, Γεώργιο Σακκά, Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη και Δημήτριο Τζιούβα, Αρεοπαγίτες.

Περίληψη. Κατά το άρθρο 450 § 2 ΚΠολΔ, κάθε διάδικος ή τρίτος έχει υποχρέωση να επιδείξει τα έγγραφα που κατέχει και που μπορούν να χρησιμεύσουν για απόδειξη, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τη μη επίδειξή τους. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 451 § 1 ΚΠολΔ, η επίδειξη, εφόσον υπόχρεος είναι ο διάδικος, μπορεί να ζητηθεί και με τις προτάσεις. 

Απάτη στο Δικαστήριο, δυσφήμιση, τρίτοι.

Διαταξη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών 201/ 2017.

Περίληψη. Δεν συνιστά απόπειρα του εγκλήματος μόνο με την προβολή του ενδίκου ισχυρισμού.  Αιτιώδης συνάφεια. Συκοφαντική δυσφήμιση. Δεν είναι τρίτος ο εκ καθήκοντος λαμβάνων γνώση κάποιου ισχυρισμού. Δικαστικοί Λειτουργοί.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,
ΕΓ 98-17/201/41Δ/17

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Δεδικασμένο, κατάχρηση δικαιώματος, δικηγόρος.

Άρειος Πάγος, ΠολΤμήμα Β2, 174/ 2016.

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ασπασία Καρέλλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Πάσσο, Απόστολο Παπαγεωργίου, Παναγιώτη Κατσιρούμπα και Δήμητρα Κοκοτίνη- εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Περίληψη. Δεδικασμένο. Έκτασή του. Εν προκειμένω, από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, μετά την έκδοση απόφασης του Εφετείου, παρέμεινε σε ισχύ μόνο η διάταξη, με την οποία κρίθηκε ότι η αξίωση για την αμοιβή του ενάγοντα δικηγόρου ασκήθηκε καταχρηστικά και το αίτημα της ένδικης (δεύτερης) αγωγής, αν και έχει ως ιστορική αιτία την ίδια δικηγορική εντολή, είναι τελείως διαφορετικό από εκείνο της προηγούμενης. Ως εκ τούτου, το Εφετείο, το οποίο αφενός μεν δεν επιδίκασε το κονδύλιο της ανωτέρω αμοιβής και αφετέρου ερεύνησε κατ` ουσία το νέο αίτημα για επιδίκαση αναλογικής αμοιβής μόνο για την επίτευξη του συμβιβασμού, ορθά αξιολόγησε το δεδικασμένο που απέρρεε από την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Εξέταση διαδίκων, αυτοπρόσωπη εμφάνιση, περιεχόμενο απόφασης, αδικοπραξία, δυσφήμιση, έφεση, όρια αυτής.

Μονομελές Εφετείο Πειραιώς 531/ 2015.

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Χρυσούλα Πλατιά, Εφέτη.

Περίληψη. Πολιτική δικονομία. Εξέταση των διαδίκων. Αποτελεί αποδεικτικό μέσο και μπορεί να διαταχθεί και από το Εφετείο. Διαφέρει από την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων που δεν αποτελεί αποδεικτικό μέσο. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας. Συκοφαντική δυσφήμιση. Μερικά δεκτή η αγωγή πρωτόδικα. Κανένας διάδικος δεν εξέτασε μάρτυρα. Αντικρουόμενοι ισχυρισμοί για την ύπαρξη του αδικοπρακτικού  γεγονότος σε βάρος του ενάγοντος. Διατάσσεται επανάληψη της συζήτησης με σκοπό να εξεταστούν οι διάδικοι ως προς τα τασσόμενα με το διατακτικό θέματα.

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Απάτη στο δικαστήριο, απόπειρα, μεταβολή κατηγορίας, χρονος τέλεσης.

Άρειος Πάγος, ΠοινΤμήμα ΣΤ, 70/ 2017.

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χρυσούλα Παρασκευά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αριστείδη Πελεκάνο, Αρτεμισία Παναγιώτου, Χρήστο Βρυνιώτη και Ιωάννη Μαγγίνα - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Περίληψη. Απάτη ενώπιον δικαστηρίου - Απόπειρα - Μεταβολή της κατηγορίας - Αποδεικτικά μέσα -. Το έγκλημα της απάτης τελείται σε απόπειρα από τη στιγμή που αρχίζει η επενέργεια και επιρροή στις παραστάσεις ενός άλλου. Περιλαμβάνει όμως και πράξεις που, αν συνεχισθούν χωρίς απρόοπτα εμπόδια, θα καταλήξουν σε πραγματοποίηση της αντικειμενικής υπόστασης. Δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της απάτης ενώπιον δικαστηρίου ούτε με τη μορφή της απόπειρας στην περίπτωση που υποβάλλονται στο δικαστήριο ψευδείς ισχυρισμοί, χωρίς όμως να προσκομίζονται με επίκληση προς απόδειξη αυτών εν γνώσει πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα και εν γένει ψευδή αποδεικτικά στοιχεία. Δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας η καταδίκη για τετελεσμένη πράξη του εισαχθέντος για απόπειρα, η οποία τελεί σε σχέση επικουρικότητας προς το τετελεσμένο έγκλημα, αν δεν μεταβάλλονται τα πραγματικά περιστατικά της πράξης. 

Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία, ψευδής ανώμοτη κατάθεση, προβολή πραγματικών ισχυρισμών.

 Άρειος Πάγος, ΠοινΤμήμα Ε, 404/ 2017.
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χρυσούλα Παρασκευά, αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου, Αγγελική Αλειφεροπούλου, Δημήτριο Χονδρογιάννη και Διονυσία Μπιτζούνη - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Περίληψη. Ψευδής καταμήνυση - Ψευδορκία μάρτυρα - Ψευδής ανώμοτη κατάθεση - Αναβολή της δίκης -. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και ψευδή ανώμοτη κατάθεση. Ο κατηγορούμενος υπέβαλε έγκληση του, στην οποία ανέφερε εν γνώσει του ψευδώς ότι οι εγκαλούντες αστυνομικοί, κατά την εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας για ψυχιατρική του εξέταση προκειμένου να διακριβωθεί αv χρήζει ακούσιας νοσηλείας, αρνήθηκαν να του επιδείξουν τη σχετική εισαγγελική παραγγελία, και, δεν προέβησαν σε σύλληψη του γιου του, παρότι αυτός του επιτέθηκε με γροθιές. Είναι αιτιολογημένη η απόρριψη του αιτήματος του κατηγορούμενου για αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης για κρείσσονες αποδείξεις.

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις.

Άρειος Πάγος 717/ 1984, ΝοΒ 32 (1984).1074.

Προεδρεύων ο κ. Α. ΣΤΑΣΙΝΟΣ, αντιπρόεδρος, Εισηγητής ο κ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, αρεοπαγίτης
Περίληψη. Απόρρητο τηλεφωνικής συνδιάλεξης. Δεν αποτελεί παραβίαση του απορρήτου η αποτύπωση της ομιλίας υπό του προς ον απευθύνεται αύτη άνευ συγκαταθέσεως του ομιλούντος, ούτε η χρήση της ταινίας αυτής από τρίτον. Δυνατή η χρησιμοποίηση από τον κατηγορούμενο της έτσι υπό άλλου κτηθείσης μαγνητοταινίας αποκλειστικά και μόνο για έλεγχο της αξιοπιστίας μάρτυρος του οποίου η φωνή αποτυπώνεται σε αυτήν χωρίς αυτό να αντιβαίνει στο Σύνταγμα.

Addthis