Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΓΟΣ, καταναλωτής, εγγυητής, αλληλόχρεοος λογαριασμός, διαφάνεια, ελευθέρωση εγγυητή, κατάχρηση δικαιώματος, τοκοδοσία, αοριστία.

Εφετείο Θεσ/ κης 1034/ 2013,  Αρμεν 2014.623, ΕΕμπΔ 2014.573.
  
 Πρόεδρος: Βασίλειος Μπάσης. Δικαστές: Α. Στάγκου, Α. Καρυδέλη (Eισηγήτρια).

Περίληψη. Γενικοί όροι συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.). Είναι άκυροι, αν έχουν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή (άρθρο 2 παρ. 6 ν. 2251/1994). Περιπτώσεις Γ.Ο.Σ. που είναι άνευ ετέρου καταχρηστικοί κατ’ άρθρο 2 παρ. 7 ν. 2251/1994, χωρίς την ανάγκη συνδρομής των προϋποθέσεων της γενικής ρήτρας του άρθρου 2 παρ. 6 ν. 2251/1994. Κριτήρια για την κατάφαση της ακυρότητας Γ.Ο.Σ. κατ’ άρθρο 2 παρ. 6 ν. 2251/1994· η διατάραξη της ισορροπίας ελέγχεται με βάση το ενδοτικό δίκαιο που ισχύει για τη συγκεκριμένη σύμβαση, πρέπει δε να είναι ιδιαίτερα σημαντική σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης. Καταναλωτής. Έννοια κατ’ άρθρο 1 παρ. 4 ν. 2251/1994.

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Χειροδικία αστυνομικών.

Η χειροδικία αστυνομικων κατά ατόμων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο τους συνιστά εξευτελιστική μεταχείριση. Τα χαστούκια που οι προσφεύγοντες είχαν λάβει από τους αστυνομικούς, ενώ βρίσκονταν σε αστυνομικό τμήμα, είχαν υπονομεύσει την αξιοπρέπεια τους. Μπορεί να υφίσταται αντικειμενικά εξευτελιστική μεταχείριση ακόμα και σε περίπτωση απουσίας πρόθεσης να ταπεινωθεί ή υποτιμηθεί το θύμα. Ένα χαστούκι έχει σημαντικό αντίκτυπο κατά το ΕΔΔΑ στην αξιοπρέπεια του ατόμου. Το χαστούκι στο πρόσωπο επηρεάζει το τμήμα του σώματος που εκφράζει την προσωπικότητα του ατόμου, φανερώνει την κοινωνική του ταυτότητα και αποτελεί το κέντρο των αισθήσεων του (όραση, ομιλία, ακοή) που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του με τους άλλους.

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Μάρτυρες μη εξετζόμενοι, ανακριτικά καθήκοντα, οικονομικοί επιθεωρητές.

Άρειος Πάγος Ολομέλεια 4/ 2008.

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Νικόπουλο, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Φώσκολο, Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Μιχαήλ Δέτση, Αντιπροέδρους, Ελισάβετ Μουγάκου - Μπρίλλη, Ρένα Ασημακοπούλου, Ηλία Γιαννακάκη, Χρήστο Αλεξόπουλο, Ειρήνη Αθανασίου, Ιωάννη-Σπυρίδωνα Τέντε, Μίμη Γραμματικούδη, Λεωνίδα Ζερβομπεάκο, Αλέξανδρο Νικάκη, Δημήτριο Πατινίδη, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Μιχαήλ Θεοχαρίδη, Θεοδώρα Γκοϊνη, Αναστάσιο Λιανό - Εισηγητή, Ιωάννη Παπουτσή, Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Νικόλαο Λεοντή, Βιολέττα Κυτέα και Ελευθέριο Μάλλιο, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημά του στις 18 Οκτωβρίου 2007, με την παρουσία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σανιδά.

Αυτόφωρη διαδικασία, ελευθέρωση κρατούμενου χωρίς προσαγωγή στον Εισαγγελέα.

ΕγκΠροϊστΕισΠρΘεσ 7450/ 1984, Αρμεν 1985.57.
Εισαγγελέας: Κωνσταντίνος Ηρακλείδης.

Αυτόφωρα πλημμελήματα. Εφαρμογή της συνοπτικής διαδικασίας των άρθρων 417-426 ΚΠΟΙΝΔ. Προσαγωγή του επ` αυτοφώρω συλληφθέντα πάραυτα στον Εισαγγελέα.
 
 Εν συνεχεία σχετικής προφορικής προς υμάς παραγγελίας παρακαλείσθε όπως η, επί των επί των επ' αυτοφώρω καταλαμβανομένων πλημμελημάτων, συνοπτική διαδικασία των άρθρων 417-426 ΚΠΔ εφαρμόζεται αυστηρώς. Ειδικώτερον δε η διάταξις του άρθρου 418, καθην "ο επ' αυτοφώρω συλληφθείς π ρ ο σ ά γ ε τ α ι πάραυτα... εις τον αρμόδιον Εισαγγελέα...", δηλονότι δέον να αποφεύγετε την, πολλάκις εμφανιζομένην, πρακτικήν ενίων Εισαγγελικών Λειτουργών,

Μάρτυρες, κλήτευση, αναβολή δίκης.

Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών 527/ 2015, ΠοινΧ 2016.745.
Δικαστές: Αναστασία Σαπουνοπούλου, Πρόεδρος, Αναστασία Μέγγουλη, Αικατερίνη Μωραΐτη, Εισαγγελεύς Αιμιλία Χριστογιαννοπούλου.

Περίληψη. Ποινική Δικονομία. Κλήτευση μαρτύρων. Μη νομότυπη κλήτευση. Μη ανεύρεση μάρτυρα στις δηλωθείσες από τον ίδιο διευθύνσεις. Σύνταξη από τους ανακριτικούς υπαλλήλους απλών βεβαιώσεων ότι ο μάρτυρας δεν εντοπίστηκε στις διευθύνσεις. Μη νομότυπη κλήτευση μάρτυρα, αφού δεν κλητεύθηκε ως αγνώστου διαμονής. Αναβάλλει την υπόθεση προκειμένου να κληθεί νομότυπα ο ουσιώδης αυτός μάρτυρας.

Συμβάσεις με Δημόσιο, προμήθειες νοσοκομείων, έφεση, κύρια και επικουρική βάση.

Άρειος Πάγος, ΠολΤμήμα Α2, 267/ 2016.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χρυσόστομο Ευαγγέλου, Κωνσταντίνο Τσόλα, Ευφημία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια και Εμμανουήλ Κλαδογένη, Αρεοπαγίτες.

Περίληψη. Κατάρτιση διαδοχικών συμβάσεων πώλησης με νοσηλευτικό ίδρυμα του Ε.Σ.Υ. Ενόψει της διάταξης του άρθρου 17 παρ. 2 ν. 3301/2004, με την οποία νομιμοποιήθηκαν εκ των υστέρων οι συμβάσεις των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και χημικών αντιδραστηρίων οι οποίες είχαν καταρτισθεί και εκτελεσθεί από την 1-1-2002 μέχρι τις 23-12-2004 χωρίς την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, η ένδικη αγωγή για την καταβολή του οφειλόμενου τιμήματος κατά την κύρια βάση της από τις συμβάσεις πώλησης ήταν νόμιμη, ανεξαρτήτως του αν για τις επίδικες επί μέρους συμβάσεις δεν είχε τηρηθεί ο νόμιμος τύπος, ακόμα και αν το ύψος αυτών υπερέβαινε το ποσό των 2.500 ευρώ.

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Διατάραξη κοινής ειρήνης,απρόκλητη σωματική βλάβη, κουκουλοφόροι, επιεικέστερος νόμος.

Τριμελές Πλημ/ κείο Πατρών 652/ 2015. ΠοινΔικ 2016.489.
  Πρόεδρος: Γ. Αντωνιάδης Μέλη: Κ. Ρήγας (Εισηγητής), Α. Τσούτσουρα.
 Εισαγγελέας: Χ. Σπηλιόπουλος, Αντεισαγγελέας
Περίληψη. Κουκουλοφόροι. Διατάραξη της κοινής ειρήνης. Απρόκλητη επικίνδυνη σωματική βλάβη. Άρνηση υποβολής σε σήμανση. Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Επιεικέστερος ποινικός νόμος. Νόμος 4322/2015, με τον οποίο καταργήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 189 ΠΚ, με την οποία είχε εισαχθεί με το ν. 3722/2009 η κακουργηματική μορφή του εγκλήματος της διατάραξης της κοινής ειρήνης εφ’ όσον τελέστηκε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Νόμος 4322/2015 και κατάργηση με το νόμο αυτό της παραγράφου 3 του άρθρου 308 Α ΠΚ που όριζε ως επιβαρυντική περίσταση την κάλυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου. Πραγματικά περιστατικά.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...