Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Προσωπικά δεδομένα, δικηγόροι.

Περίληψη. Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ποινική ευθύνη. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Έννοια επεξεργασίας και έννοια αρχείου. Αρχεία κρυφά που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και δημοσιοποιημένα αρχεία. Για την τέλεση του εν λόγω εγκλήματος τα αρχεία απαιτείται να είναι κρυφά και να μην έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, άλλως δεν πληρούται η υπόσταση του εγκλήματος. Πραγματικά περιστατικά. Δικηγόροι και παραβίαση προσωπικών δεδομένων από στο πλαίσιο δίκης. Δημοσιοποίηση κλητηρίου θεσπίσματος. Αθώωση του κατηγορουμένου δικηγόρου για την ως άνω πράξη, αφού αφ’ ενός ο επίδικος ισχυρισμός του αναφέρεται σε αληθινό γεγονός (κλητήριο θέσπισμα με συγκεκριμένες κατηγορίες) και αφ’ ετέρου η δημοσιοποίηση του κλητηρίου θεσπίσματος αφορούσε στην ουσία δημοσιοποίηση ήδη δημοσιοποιημένων προσωπικών δεδομένων. Βλ. αντίθετη εισαγγελική πρόταση. 
  
Τριμελές Εφετείο Πατρών 837/ 2013.

Πρόεδρος Ε. Κοτσομύτη, Προεδρεύουσα Εφέτης Μέλη Ε. Κασιαλμά, Μ. Γαϊτάνη. Εισαγγελέας Γ. Μπισμπίκης, Αντεισαγγελέας.

Ηθική βλάβη, αρχή αναλογικότητας.

Περίληψη. Αρχή της αναλογικότητας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως προς το ύψος του ποσού της επιδικαστέας χρηματικής ικανοποίησης, πρέπει να ελέγχεται αναιρετικά, για το αν παραβιάζεται ευθέως ή εκ πλαγίου η αρχή της αναλογικότητας, αλλά και όταν διαπιστώνεται υπέρβαση από το δικαστήριο της ουσίας των ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας.

    Άρειος Πάγος, ΠολΤμήμα Β2, 76/ 2016.

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ασπασία Καρέλλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Πάσσο, Απόστολο Παπαγεωργίου, Παναγιώτη Κατσιρούμπα και Δήμητρα Κοκοτίνη-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Διεκδικητική και αρνητική αγωγή.

Περίληψη. Προσβολή κυριότητας οικοπέδου. Διάκριση διεκδικητικής και αρνητικής αγωγής. Μη επιτρεπτή η σώρευσή τους λόγω αντίφασης μεταξύ τους. Κατάληψη με κτίσμα τμήματος γειτονικού οικοπέδου. Διεκδικητική αγωγή και σώρευση αιτήματος για κατεδάφιση του κτίσματος και απόδοση του τμήματος ελεύθερου. Κρίνεται ότι πρόκειται για αίτημα αποκατάστασης των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (in natura) και όχι για αρνητική αγωγή. Κρίνεται ότι παραδεκτά σωρεύεται το αίτημα με τη διεκδικητική αγωγή. 
  
Άρειος Πάγος, Β' Ολομέλεια 4/ 2016 

Οικειοθελείς παροχές εργοδότη, ομαδική ασφάλιση εργαζομένων.

Περίληψη. Οικειοθελείς παροχές εργοδότη. Νομική φύση τους. Ομαδική ασφάλιση του προσωπικού επιχείρησης απ΄ τον εργοδότη. Αποτελεί γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου και εάν η ασφάλιση αποτελέσει όρο της σύμβασης εργασίας, έχει χαρακτήρα μισθολογικής παροχής. Ανάληψη υποχρέωσης της εργοδότριας, μετά από συμφωνητικό με το σωματείο των εργαζομένων, όπως παράσχει ομαδική ασφάλιση, συνάπτοντας νέο ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, μετά τη λήξη του προηγούμενου που είχε καταρτίσει υποχρεωτικά, διότι τούτο οριζόταν ρητώς στις οικείες επιχειρησιακές σ.σ.ε., με όρο στο συμβόλαιο ότι μπορούσε να καταγγείλει το ασφαλιστήριο με τη συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία, μετά από προειδοποίηση.

συζυγικά αποκτήματα, οικιακές υπηρεσίες.

Περίληψη. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα - Τεκμήριο συμβολής - Φύση αξίωσης - Παροχή υπηρεσιών εντός οικίας -. Η απαίτηση εκάστου συζύγου προς συμμετοχή στα αποκτήματα του άλλου είναι κατ' αρχήν ενοχή αξίας, δηλαδή χρηματική ενοχή, αντικείμενο της οποίας αποτελεί η χρηματική αποτίμηση της περιουσιακής αυξήσεως του υπόχρεου συζύγου, που προέρχεται από τη συμβολή, άμεση ή έμμεση του δικαιούχου. Ως αύξηση νοείται όχι μία συγκεκριμένη κτήση, αλλά η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία, ήτοι κατά την τέλεση του γάμου και κατά το χρόνο που γεννάται η αξίωση για συμμετοχή στα αποκτήματα σύμφωνα με τις προδιαληφθείσες διατάξεις. Από τη σύγκριση της αξίας αυτών, αναγόμενης σε τιμές του χρόνου γενέσεως της αξιώσεως, θα κριθεί αν υπάρχει περιουσιακή αύξηση του ενός συζύγου που να δικαιολογεί την αξίωση του άλλου για συμμετοχή στα αποκτήματα.

Προσωπικά δεδομένα, Δικηγόροι, δικογραφίες.

Περίληψη. Παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Έννοια αρχείου και έννοια ευαίσθητου δεδομένου. Η ποινική δικογραφία συνιστά αρχείο. Πραγματικά περιστατικά. Χρήση εγγράφων από ποινική δικογραφία κατά την αποδεικτική διαδικασία ετέρας δίκης. Δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων από το ίδιο το υποκείμενο-εγκαλούντα. Δεν στοιχειοθετείται το ως άνω έγκλημα της παράνομης επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αφού ο ίδιος ο εγκαλών (και στην υπόθεση από την οποία εξήχθησαν τα έγγραφα πολιτικώς ενάγων) δημοσιοποίησε τη σε βάρος του καταγγελία περί απόπειρας βιασμού προσκομίζοντας προς ανάγνωση ενώπιον του Δικαστηρίου απόφαση ετέρου Δικαστηρίου.

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Η φορολόγηση του εισοδήματος από εργασία, οι εργαζόμενοι και το Κράτος.

Γ. Αγαπητός
Άρθρο του κ. Γεωργίου Αγαπητού, ομ. Καθηγητού Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών, πρώην υπηρ. Υπουργού Οικονομικών. Στο περιοδικό Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας 2017.81 επ.

Η ανορθόδοξη οικονομική πολιτική τών τελευταίων επτά ετών έχει οδηγήσει την Eλληνική Oικονομία σε ύφεση, δυσθεώρητα ποσοστά ανεργίας, φορολογική κόπωση και εξάντληση τής φοροδοτικής ικανότητας τών πολιτών, όπως αποκαλύπτουν οι τεράστιες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το δημόσιο.

Οι κύριοι άξονες αυτής τής πρωτόγνωρης οικονομικής πολιτικής, η οποία δεν αναφέρεται σε καμία οικονομική θεωρία τής παγκόσμιας βιβλιογραφίας, είναι η απάνθρωπη μείωση μισθών - συντάξεων (δημoσίου και ιδιωτικού τομέα) και η αύξηση τών φορολογικών συντελεστών.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...