Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Απόλυση υπό όρους, περιοριστικοί όροι, έξοδος από την χώρα.

Συμβούλιο Εφετών Εύβοιας 70/ 2016.
 Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ευαγγελία Ζησοπούλου, Προεδρεύουσα Εφέτη, επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος Εφετών Ευβοίας, Σταματία Τρικκαλίδη, Εισηγήτρια-Εφέτη και Στέφανο- Γρηγόριο Φετζιάν, Εφέτη.

Περίληψη. Ο εισαγγελέας εφετών έχει δικαίωμα άσκησης έφεσης, πλην άλλων και κατά βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών, το οποίο ύστερα από αίτηση υφ’ όρον απολυθέντος κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 ΠΚ, αντικαθιστά επιβληθέντα όρο με άλλον. Η απόλυση του καταδίκου υπό όρο, ως θεσμός του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, είναι στάδιο εκτέλεσης της ποινής υπό καθεστώς ελεγχόμενης ελευθερίας και αποβλέπει στη βελτίωση τούτου και την ταχύτερη κοινωνική του επανένταξη.

Προσωπικά δεδομένα, p.i.n τραπεζών.

 ΠεντΕφΑθ 96/ 2016, ΠοινΔικ 2016.903

Πρόεδρος: Π. Παρτσαλίδου-Κομνηνού Μέλη: Α. Χονδρορίζου, Π. Λυμπερόπουλος, Α. Βασιλακάκου, Ε. Θεοδωρακοπούλου Εισαγγελέας: Δ. Ασπρογέρακας. 

Περίληψη. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Παράνομη επέμβαση σε αρχείο προσωπικών δεδομένων. Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Έννοια αρχείου. Απαιτείται έρευνα σε αρχείο ή επέμβαση σε αρχείο. Πραγματικά περιστατικά. Τοποθέτηση αυτοσχέδιων μηχανισμών παγίδευσης σε ΑΤΜ με σκοπό την υποκλοπή pin από κάρτες Τραπεζών και δημιουργία πλαστών καρτών με τις οποίες διά της χρήσεως των κωδικών προέβησαν σε αναλήψεις χρηματικών ποσών από λογαριασμούς. Καταδίκη για την πλαστογραφία. Αθώωση των κατηγορουμένων για την επέμβαση σε αρχείο προσωπικών δεδομένων, αφού δεν στοιχειοθετείται το εν λόγω έγκλημα, καθ’ όσον δεν υφίσταται η έννοια του «αρχείου», δεδομένου ότι τους ειδικούς αυτούς κωδικούς γνωρίζει μόνο ο εκάστοτε κάτοχος της κάρτας (και όχι η Τράπεζα), με αποτέλεσμα να μην υφίσταται το στοιχείο του διαρθρωμένου αρχείου της Τράπεζας.

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Γρονθοκόπημα από δικαστικό υπάλληλο, προσβολή προσωπικότητας.

Εφετείο Αιγαίου (Τριμελές), 6/ 2017.
Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σπυριδούλα Μακρή, Πρόεδρο Εφετών, Μαρία Αρχοντάκη, Εφέτη, Γεράσιμο Ανδρεόλα, Εισηγητή-Εφέτη. 

Περίληψη. Αδικοπραξία. Προσβολή της προσωπικότητας. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και εξύβριση της ενάγουσας από δικαστικό υπάλληλο, κατόπιν προηγούμενης εις βάρος του ανάρμοστης συμπεριφοράς, από την ενάγουσα. Ποινική καταδίκη του εναγόμενου και επιβολή εις βάρος του πειθαρχικού προστίμου. Κρίση του εφετείου περί συνυπαιτιότητας της ενάγουσας σε ποσοστό 20% στην επέλευση της ζημιογόνου πράξης, καθώς με την ανάρμοστη και προσβλητική συμπεριφορά της έφερε εκτός εαυτού τον εναγόμενο, καθυβρίζοντας τον αναίτια με ακατονόμαστες φράσεις, αντίθετα προς την προσβαλλόμενη απόφαση που είχε κρίνει ότι η ενάγουσα δεν βαρυνόταν με οικείο συντρέχον πταίσμα. Δέχεται την έφεση. Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Καταχρηστική καταγγελία.

Άρειος Πάγος  244/ 2017, Δ.Ε.Ν 2017.508 επ.

Πρόεδρος: ΕΥΦΗΜΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Εισηγητής: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Περίληψη. Η καταγγελία συμβάσεως θεωρείται καταχρηστική όταν υπαγορεύεται από κίνητρα ξένα προς τον σκοπό για τον οποίο έχει προβλεφθή ως δικαίωμα – Δεν μπορεί να θεωρηθή ως καταχρηστική η καταγγελία όταν έχη ως αληθινή αιτία την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του μισθωτού ή την παραβίαση από αυτόν των συμβατικών του υποχρεώσεων. Και όταν προβλέπεται πειθαρχικός έλεγχος, δεν καταλύεται το δικαίωμα του εργοδότου για καταγγελία, ελεγχόμενο κατ’ αρθρ. 281 ΑΚ – Αναίρεση αποφάσεως διότι έκρινε ως καταχρηστική την καταγγελία συμβάσεως υπαλλήλου Τραπέζης, διευθυντού σε κατάστημα στο οποίο διαπιστώθηκε υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλου ποσού και ο οποίος δεν δέχθηκε την μετακίνησή του σε θέση μειωμένης ευθύνης – Επαναφορά των πραγμάτων στην προ της εκτελέσεως κατάσταση.

Παροχή νομικής βοήθειας.

Άρειος Πάγος 334/ 2017, Δ.Ε.Ν 2017.506.

Πρόεδρος: ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΡΕΛΛΟΥ, Εισηγητής: Ν. ΠΙΠΙΛΙΓΚΑΣ

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 8 παρ. 1 και 2 και 9 του Ν. 3226/04 «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 24) προκύπτει ότι η παροχή νομικής βοήθειας στους δικαιούχους αυτής, χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι σε εκείνους που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετησίων ατομικών εισοδημάτων που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ύστερα από αίτησή τους, για την εξέταση της οποίας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα αρμόδιος είναι ο ειρηνοδίκης,

Δικηγόροι, δικαίωμα παράστασης στα δικαστήρια.

Άρειος Πάγος, ΠολΤμήμα Β', 407/ 2017 - , Δ.Ε.Ν. 2017.512.

         Πρόεδρος: Ν. ΠΑΣΣΟΣ, Εισηγητής: Θ. ΤΖΑΝΑΚΗΣ

Περίληψη. Ο Δικηγόρος ως δημόσιος λειτουργός έχει το δικαίωμα να εξασκή το λειτούργημά του μόνον στο Δικαστήριο στο οποίο είναι διορισμένος, καθώς και σε όλα τα Δικαστήρια του Δικηγορικού Συλλόγου και σε οποιοδήποτε Δικαστήριο της χώρας και χωρίς την σύμπραξη τοπικού Δικηγόρου – Δεν μπορεί να παρασταθή μόνος, ούτε για δική του προσωπική υπόθεση, σε ανώτερο Δικαστήριο από εκείνο του διορισμού του – Η διενέργεια των διαδικαστικών πράξεων στο ανώτερο δικαστήριο καθιστά άκυρες τις πράξεις ανεξαρτήτως βλάβης. Εκ του ότι ο Δικηγόρος που έχει διορισθή σε κατώτερο δικαστήριο (Εφετείο) δύναται να συντάσση και να καταθέτη βοηθήματα και ένδικα μέσα που απευθύνονται προς ανώτερα δικαστήρια δεν προκύπτει ότι νομιμοποιείται και να επισπεύση την συζήτηση ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης..

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 80000/οικ.21628/936 [ΦΕΚ Β 1721/18.05.2017].


Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 1
Υπακτέα πρόσωπα

   Η προαιρετική ασφάλιση πραγματοποιείται ή για κύρια σύνταξη ή/και επικουρική ή/και για ασθένεια σε είδος και σε χρήμα.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...