Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Ο δικαστής στην ακροαματική διαδικασία.

Ιωάννης Ζώης, εφέτης, η διαδικασία στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου [έκδοση ΤΣΙΜΟΣ, 2010, σελίδες 354-364]. 

Όλοι οι παράγοντες της δίκης έχουν το μερίδιο ευθύνης τους για την κανονική, ήρεμη και απρόσκοπτη διεξαγωγή της. Όμως, το μεγαλύτερο μερίδιο πέφτει στους δικαστές και ιδιαίτερα στον κάθε προεδρεύοντα. Είναι ένα έργο δύσκολο, ίσως το πιο δύσκολο από τα πολλά που έχει να επιτελέσει ο δικαστής. Και τίθεται το ερώτημα: Η προπαρασκευή του δικαστή για το έργο αυτό . είναι η κατάλληλη; Ορισμένα από τα προσόντα που απαιτούνται για να εκτελεστεί το δύσκολο αυτό έργο είναι:

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Προαγωγή σε πορνεία, παραβίαση απορρήτου, ανάγνωση εγγράφων.

Άρειος Πάγος, ΠοινΤμήμα Ε', 1617/ 2016.

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου, Αγγελική Αλειφεροπούλου, Δημήτριο Χονδρογιάννη, Γεώργιο Αναστασάκο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Περίληψη. Προαγωγή γυναικών στην πορνεία με σκοπό πορισμού αθέμιτου κέρδους. Παράνομη μαγνητοσκόπηση μη δημόσιων πράξεων τρίτων. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Διατήρηση από την κατηγορουμένη ινστιτούτο αισθητικής, το οποίο στην ουσία ήταν κρυφός οίκος ανοχής. Παρακολούθηση από κρυφές κάμερες των πελατών καταγράφοντας τις κινήσεις τους, τις συνομιλίες τους, τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούσαν στην ερωτική τους ζωή κ.λπ. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Απόλυτη ακυρότητα. Υπερασπίσεως δικαιώματα. Εγγράφων ανάγνωση. Ανάγνωση προανακριτικής κατάθεσης απολειπόμενου μάρτυρα, χωρίς να βεβαιώνεται το ανέφικτο της εμφάνισής του. Δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις εκ μέρους του κατηγορουμένου για την ανάγνωση αυτή. Επιπλέον, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το αίτημα αναβολής που υπέβαλε ο συνήγορος υπεράσπισης συνιστούσε προβολή αντιρρήσεων.

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Προσωρινή αργία υπαλλήλου, υπηρεσιακό συμβούλιο, χορήγηση εγγράφων δικογραφίας.

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Τμήμα ΣΤ', 1017/ 2014.
Με μέλη τις: Δημητρούλα Μαυρομμάτη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ζαφειρούλα Βασιλάτη και Αλεξάνδρα Παπαμανώλη-Ιωαννίδου, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων.

Περίληψη. Αίτηση ακυρώσεως της αποφάσεως του Πρωτοβαθμίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ε.Υ.Π, με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα, υπάλληλο της ΕΥΠ, το έκτακτο μέτρο της προσωρινής αργίας κατά τις διατάξεις του ΠΔ 611/1977. Νόμιμη σύνθεση του ως άνω Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Αβάσιμος ο λόγος της αιτήσεως που αναφέρεται στην παράνομη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου λόγω παραιτήσεως, την παραμονή της επίμαχης συνεδριάσεως, μέλους του, ενώπιον του Διοικητή της Ε.Υ.Π και του ΔΣ του συνδικαλιστικού οργάνου της Ε.Υ.Π, αφού αφενός μεν το συνδικαλιστικό όργανο δεν είναι αρμόδιο προς τούτο, αφετέρου δε, η παραίτηση του δεν έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο με συνέπεια τα μέλη του συνεδριάσαντος Συμβουλίου να είναι τρία όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Αποποίηση κληρονομίας, ρητή, σιωπηρή αποδοχή, πλάνη ως προς την αποδοχή, παραγωγικά αίτια, εικονικότητα.

Άρειος Πάγος, ΠολΤμήμα Γ', 725/ 2014, ΧρΙΔ 2014.671, Αρμεν 2015.234.
 Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Σίδερη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Παναγιώτη Ρουμπή, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ευγενία Προγάκη -εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Περίληψη. Δήλωσης αποποίησης της κληρονομίας. Νομική φύση αυτής. Διαδικασία. Προϋποθέσεις του κύρους της. Έναρξη της προθεσμίας αποποίησης. Ρητή αποδοχή της κληρονομίας. Περιπτώσεις σιωπηρής αποδοχής αυτής. Ακύρωση της δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης της κληρονομίας. Έννοια «πλάνης». Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της ως ουσιώδους. Και η πλάνη, που οδηγεί σε ακυρωσία της αποδοχής ή της αποποίησης κληρονομίας πρέπει να είναι ουσιώδης, δηλαδή να αναφέρεται σε τόσο σπουδαίο σημείο της αποδοχής ή της αποποίησης, ώστε αν ο κληρονόμος γνώριζε την πραγματική κατάσταση, δεν θα αποδεχόταν ή δεν θα αποποιούνταν την κληρονομία. Μη ουσιώδης πλάνη.

Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Κούφιοι άνθρωποι.

Ο Εφιάλτης της εικονικής ζωής!   ΠΗΓΗ.
Είμαστε οι κούφιοι ανθρώποι

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Ελβετικό φράγκο, ΓΟΣ, διαφάνεια, υποχρέωση ενημέρωσης, πρόσθετη παρέμβαση, δικαστική δαπάνη.

Τριμελές Εφετείο Πειραιά 791/ 2017.

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Αικατερίνη Νομικού, Πρόεδρο Εφετών, Παναγιώτη Χουζούρη, Εφέτη και Θεόκλητο Καρακατσάνη, Εφέτη - Εισηγητή.

Περίληψη. Δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Ρήτρα σε αξία συναλλάγματος - Αναπροσαρμογή οφειλής - Παραβίαση ΠΔΤΕ 2501/2002 - Ρύθμιση άρθρου 291 ΑΚ - Πρόσθετη παρέμβαση σωματείου - Προστασία καταναλωτών - Προστασία δόσης-μετατροπή - Αρχή διαφάνειας -Καταχρηστικοί όροι ΓΟΣ - Αντίθεση του ΓΟΣ ισοτιμίας στην αρχή της διαφάνειας –- Γνώση Τράπεζας για επερχόμενη αλλαγή στην συναλλαγματική ισοτιμία - Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου από Τράπεζα -. Αγωγή με την οποία ζητείται η ακυρότητα συμβάσεων στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο, άλλως η αναγνώριση της ακυρότητας καταχρηστικού ΓΟΣ που περιέχει ρήτρα σε αξία συναλλάγματος και στη συνέχεια την αναπροσαρμογή της οφειλής σε ευρώ κατ’ εφαρμογή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Απόρριψη πρόσθετης παρέμβασης σωματείου δανειοληπτών λόγω έλλειψης άμεσου έννομου συμφέροντος.

Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Το Φυσικό Δίκαιο (ή, το δίκαιο του ισχυρού).

Πλάτωνος, Γοργίας [έκδοση de Agostini, 2005, μετάφραση Βασιλικής Μπουρδάρα, Άννας Παπακωνσταντίνου, σελίδες 189-229].

Δεν είναι να απορεί κανείς γιατί ο μεγαλύτερος ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ της πολιτικής φιλοσοφίας- και αδυσώπητος εχθρός της Δημοκρατίας-εκθειάζεται από τους Δουλοχτήτες της Ανθρωπότητας (Από το 1 % δηλαδή) και το Παπαδαριό!  (Γ.Φ).

ΚΑΛΛΙΚΛΗΣ. Σύμφωνα με τη φύση, το ασχημότερο είναι και το πλέον βλαβερό, το να αδικείται κάποιος, και σύμφωνα με το νόμο το να αδικεί. Διότι δεν αρμόζει σε άντρα το πάθημα αυτό, το να αδικείται, αλλά σε δούλο, για τον οποίο είναι προτιμότερο να πεθάνει παρά να ζει, και ο οποίος, όταν αδικείται και προπηλακίζεται, δεν μπορεί να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του ούτε κανέναν άλλο για τον οποίο τυχόν ενδιαφέρεται. Αλλά, νομίζω, νομοθέτες είναι οι αδύναμοι άνθρωποι και το πλήθος. Για τους ίδιους και το συμφέρον τους, λοιπόν, θεσπίζουν νόμους και επαινούν και κατηγορούν· εκφοβίζοντας τους πιο δυνατούς και αυτούς που μπορούν να έχουν περισσότερα, για να μην έχουν περισσότερα, λένε ότι είναι άσχημο και άδικο να πλεονεκτούν και ότι αυτό είναι η αδικία, το να επιδιώκουν να έχουν περισσότερα από τους άλλους· διότι, πιστεύω, είναι ευχαριστημένοι αυτοί αν έχουν ίσα, ενώ είναι περισσότερο ανήθικοι.

Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2018

Εκβίαση, δυσφήμιση, πραγματικοιί ισχυρισμοί, ελαφρυντικά, πολιτική αγωγή, δόλος, δεδικασμένο.

Άρειος Πάγος, ΠοινΤμήμα ΣΤ', 957/ 2016.

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ευφημία Λαμπροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Χυτήρογλου - Εισηγήτρια, Αρτεμισία Παναγιώτου, Χρήστο Βρυνιώτη και Ιωάννη Μαγγίνα, Αρεοπαγίτες.

Περίληψη. Καταδίκη από το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο για εκβίαση κατ΄ εξακολούθηση (τετελεσμένη και σε απόπειρα). Αθώωση για συκοφαντική δυσφήμηση από το δευτεροβάθμιο. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Απειλή του κατηγορουμένου εναντίον του εγκαλούντος περί μη ανακλήσεως ψευδούς καταγγελίας, που είχε υποβάλει στο τμήμα ελέγχου κατασκευών - επικίνδυνων ετοιμόρροπων διευθύνσεως πολεοδομίας ότι δήθεν είχε τελέσει το αδίκημα της παραβάσεως του άρθ. 17 παρ. 8 του ν. 1337/1983, εάν δεν του κατέβαλε χρηματικά ποσά.

Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Πολιτική ελευθερία και νόμοι.

Ch. Louis de Montesquieu
Charles Louis de Montesquieu, το Πνεύμα των Νόμων [έκδοση ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ, χ.χ., μετάφραση Γρ. Λιονή, σελίδες 147-163].

Ι. Διάφορες σημασίες, που δόθηκαν στη λέξη Έλευθερία.

Δέν υπάρχει καμιά άλλη λέξη, πού να πήρε πιο πολλές διαφορετικές σημασίες, πού κατέπληξε τα πνεύματα μέ τόσους τρόπους, άπ' τη λέξη ελευθερία. Οι μεν την εξέλαβαν σαν πράξη καθαίρεσης αυτού, στον οποίο είχαν δώσει μια τυραννική εξουσία· οί δέ, σαν ικανότητα να εκλέγουν αυτόν, στον οποίο όφειλαν υπακοή· άλλοι, σαν δικαίωμα να φέρουν όπλα, και να μπορούν να ασκούν βία, άλλοι, σαν δικαίωμα να μη κυβερνώνται παρά από ένα άνθρωπο του έθνους τους, ή άπ' τους δικούς τους νόμους [«Έχω, λέει ό Κικέρων αντιγράψει το διάταγμα του Σκευόλα, πού επιτρέπει στους Ελληνες νά τερματίσουν μεταξύ τους τις διαφορές τους σύμφωνα μέ τους νόμους τους, γεγονός που συντελεί νά θεωρούν τους εαυτούς τους σάν λαούς ελεύθερους. (Πρός Άττικόν VI, 1)].

Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Αποπλάνηση ανηλίκου, έγκληση, πραγματογνωμοσύνη, κατ' εξακολούθηση έγκλημα, παραγραφή, ανωτέρα βία, υπέρβαση εξουσίας.

Άρειος Πάγος, ΠοινΤμήμα Ε', 555/ 2016.

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βιολέττα Κυτέα Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αγγελική Αλειφεροπούλου -Εισηγήτρια, Δημήτριο Χονδρογιάννη, Δημήτριο Τζιούβα και Διονυσία Μπιτζούνη, Αρεοπαγίτες.

Περίληψη. Αποπλάνηση παιδιού που είχε συμπληρώσει τα 12 έτη κατ΄ εξακολούθηση. Κατ΄ έγκληση διωκόμενο έγκλημα. Προθεσμία εγκλήσεως υποβολής σε κατ΄ εξακολούθηση έγκλημα. Δικαίωμα για υποβολή εγκλήσεως. Τέτοιο δικαίωμα έχει και ο παθών που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη της ηλικίας του. Ρητή έγκληση χωρίς να απαιτείται να διατυπώνεται με πανηγυρικό τρόπο. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία.

Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Το Μεγαρικό Ψήφισμα.

Θουκυδίδης, ΜΕΓΙΣΤΟΣ
Θουκυδίδης, Ιστορία, τόμος Α,  [έκδοση ΖΗΤΡΟΣ, 2005, μετάφραση-σχόλια Α. Γιαγκόπουλου, σελίδες 395-415]. ΠΗΓΗ.

Στους σύγχρονους Εφιάλτες των Λακεδαιμονίων, στους σύγχρονους Γερμανοτσολιάδες που κατάφεραν να φαντάζουν αντιστασιακοί ένας Τσολάκογλου κι ένας Λογοθετόπουλος, στο Νεογραικυλικό Κοπάδι που καταδέχεται να το καθοδηγούν τέτοιοι "αντιπρόσωποι" αφιερώνεται ο Θουκυδίδης! (Γ.Φ).

§ 139. Αυτές λοιπόν ήταν οι απαιτήσεις τόσο εκείνες που πρόβαλαν οι Λακεδαιμόνιοι όσοι και αυτές που διατυπώθηκαν προς αυτούς από τους Αθηναίους κατά την πρώτη αποστολή πρέσβεων σχετικά με την εκδίωξη των ανοσιουργών. Αργότερα με άλλες διπλωματικές αποστολές αξίωναν από τους Αθηναίους να λύσουν την πολιορκία της Ποτείδαιας, να αφήσουν αυτόνομη την Αίγινα και προ πάντων δήλωναν ξεκάθαρα ότι θα μπορούσε να αποφευχθούν ο πόλεμος, αν ανακαλούσαν το διάταγμα σχετικά με τους Μεγαρίτες, με το οποίο είχε απαγορευτεί σ' αυτούς να χρησιμοποιούν τα λιμάνια της Αθηναϊκής αυτοκρατορίας και την αγορά της Αττικής.

«Πόθεν έσχες»: ποιος κρίνει τους κρίνοντες;

Νίκος Παρασκευόπουλος
Νίκος Παρασκευόπουλος. ΠΗΓΗ.

Καθώς το 2017 έληγε, ήδη φαινόταν ότι το «πόθεν έσχες» των δικαστών αποτελεί μια σημαντική συγκυρία της Δικαιοσύνης. Η βόμβα στο Εφετείο Αθηνών, που θα μπορούσε να είναι θανατηφόρα, λογικά μετατόπισε το επίκεντρο της συζήτησης. Τελείως άστοχα, η βίαιη αυτή πράξη συνδέθηκε σε ανακοίνωση δικαστικής ένωσης με την ασκούμενη από τον υπουργό και άλλους κριτική σε βάρος των έργων της Δικαιοσύνης. Λάθος! Η κριτική είναι εργαλείο της δημοκρατίας, η βία εργαλείο του αυταρχισμού. Αλληλοαποκλείονται.
Οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» έχουν όντως εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο ελέγχου όσων ασκούν εξουσία για ζητήματα διαφθοράς. Σωστά, χωρίς άλλο. Πολλοί λειτουργοί (κυβερνητικοί, δικαστές, βουλευτές, διοικητές οργανισμών κ.λπ.) είναι αρμόδιοι να παίρνουν αποφάσεις με σημαντικές οικονομικές συνέπειες (οφέλη, ζημίες) για τρίτους. Κάποιοι «τρίτοι» έχουν κίνητρο να δωροδοκήσουν για να κερδίσουν, κάποιοι λίγοι ανέκαθεν το επιχειρούν.

Addthis