Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Απαγόρευση μουσουλμανικής μαντίλας στο χώρο εργασίας.

Υπόθεση C-157/15

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 14ης Μαρτίου 2017.

Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 14ης Μαρτίου 2017.

Samira Achbita και Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding κατά G4S Secure Solutions NV.
Αίτηση του Hof van Cassatie για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως.

Παράβολο στο ΣτΕ, μη καταβολή του, απόρριψη ως απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος!!

Συμβούλιο της Επικρατείας, Τμήμα Α', 333/ 2016.

Σύνθεση: Δ. Μαρινάκης, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, ελλείποντος Προέδρου του Τμήματος και σε αναπλήρωση του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου, που είχε κώλυμα, Π. Μπραΐμη, Π. Χαμάκος, Σύμβουλοι, Αικ. Ρωξάνα, Χ. Κομνηνός, Πάρεδροι.

Παρατήρηση: για χαράτσι 100 € απαγορεύεται η απονομή Δικαιοσύνης στην χώρα αυτή! Μίλησε κανείς για αρχή της αναλογικότητας; Μίλησε κανείς για άρθρο 20 Συντάγματος; Μίλησε κανείς; 

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Αυθαίρετα, μεταβίβαση, τεχνική έκθεση διαπίστωσης αυθαιρέτου.

Άρειος Πάγος, ΠολΤμήμα Γ', 183/ 2017.

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ευγενία Προγάκη-Εισηγήτρια, Ασπασία Μαγιάκου, Νικήτα Χριστόπουλο και Πέτρο Σαλίχο, Αρεοπαγίτες.

Περίληψη. Μεταβίβαση αυθαίρετου ακινήτου. Η κατασκευή κτίσματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, εμπίπτει στην έννοια του αυθαιρέτου, εφόσον προηγηθεί η διαπίστωση και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός του, κατόπιν αυτοψίας υπαλλήλου της κατά τόπο αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Οι έννομες συνέπειες του αυθαίρετου χαρακτήρα ενός κτίσματος, δεν επέρχονται αν δεν προηγηθεί η έκθεση αυτοψίας, η οποία συνιστά διαπιστωτική ατομική διοικητική πράξη. Εφόσον η σύνταξη της έκθεσης αυτοψίας έλαβε χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο των επιδίκων μεταβιβαστικών δικαιοπραξιών, οι τελευταίες δεν έπασχαν από ακυρότητα.

Πτωχευτική ανάκληση, ενέχυρο, αλληλόχρεος λογαριασμός.

Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσ/ κης 6176/ 2017.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Ευμορφίλη Παπαδοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Πάλλα, Πρωτοδίκη - Εισηγητή, Ιωάννη Μαμαδά, Πρωτοδίκη.

Περίληψη. Πτωχευτική ανάκληση. Πράξεις υποχρεωτικής και δυνητικής ανάκλησης. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τις συμβάσεις «προσωπικού χαρακτήρα». Στις συμβάσεις αυτές περιλαμβάνεται και η σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού, ο οποίος περατώνεται και με την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης ενός εκ των συμβαλλόμενων, οπότε και καθίσταται απαιτητό το τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο. Έννοια και λειτουργία του αλληλόχρεου λογαριασμού. Εξαιρέσεις πράξεων του πτωχού από την ανάκληση.

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Δικονομία εργατικών διαφορών.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4488/2017, [ΦΕΚ 137/Α/13-9-2017]. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες.

Άρθρο 47

Ταχεία εκδίκαση διαφορών για άκυρη απόλυση, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς.

Στο άρθρο 621 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Η έννοια της «δόλιας» αδυναμίας πληρωμής στο Ν 3869/ 2010.

Δημήτρης Σπυράκος, ΔΝ, Δικηγόρος, ΕφΑΔ 2015.307 επ.

Περίληψη: Η απόδειξη δόλιας αδυναμίας πληρωμής ως κριτήριο αποκλεισμού από τη διαδικασία ρύθμισης των χρεών αποφορτίζει τη διερεύνηση της ευθύνης του οφειλέτη από ιδεολογικές-αξιολογικές αντιλήψεις. Ζητούμενο είναι η γνώση του οφειλέτη για τον σοβαρό κίνδυνο επέλευσης του αποτελέσματος και η ενδιάθετη αποδοχή του. Μόνη η ανάληψη των πιστώσεων δεν μπορεί να δικαιολογήσει το δόλο.

Πλαστογραφία, υπεξαίρεση στην υπηρεσία, απάτη με υπολογιστή, καταχραστές Δημοσίου, έγκλημα κατ' εξακολούθηση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, συρροή εγκλημάτων.

 
Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 68/2014

Δικαστές Στεφανία Καρατζά, Πρόεδρος, Β.Πέττας, Πολυξένη Μάρκου. 
Εισαγγελεύς Γ. Τσιρώνης.

Περίληψη. Καταχραστές Δημοσίου. Παραπομπή για κατ’ εξακολούθηση κακουργηματική πλαστογραφία, κακουργηματική υπεξαίρεση στην υπηρεσία, κακουργηματική απάτη με υπολογιστή με την επιβαρυντική περίσταση του ά 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950 και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα τελεσθέν από καταχραστή Δημοσίου.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...