Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Ανάρτηση ταινιών στο Διαδίκτυο, πνευματική ιδιοκτησία.

Περίληψη. Δεν εφαρμόζονται αναλογικά στα συγγενικά δικαιώματα όλες οι διατάξεις, που αφορούν στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως οι μελλοντικοί τρόποι εκμετάλλευσης, μπορούν όμως να εφαρμοσθούν ως προς το κύρος των συναφών όρων τα άρθρα 178 και 179 ΑΚ. Η τεχνική διαδικασία της ψηφιοποίησης δεν υπάγεται καθεαυτή στην έννοια της αναπαραγωγής, αλλά πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με κάθε μορφή χρήσης. Η αντιγραφή σε σκληρό δίσκο Η/Υ και η ανάρτηση σε ιστότοπο του διαδικτύου ψηφιοποιημένης εισφοράς εμπίπτουν στην έννοια της αναπαραγωγής. Η ακεραιότητα της ερμηνείας ή εκτέλεσης προσβάλλεται μόνο από άμεσες μεταβολές και όχι ως προς το συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα ή τον υποβιβασμό της αξίας της εισφοράς.

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Η ψήφος της Αθηνάς.

Ότε το δίκαιον λύσεως αμοιρεί,
ότε η κρίσις των ανθρώπων απορεί
και ανωτέρας αρωγής και φώτων χρήζει,
οι δικασταί σιγώσιν ασθενείς, μικροί,
κ’ η ευσπλαγχνία των Θεών αποφασίζει.

Εις τους δημότας Aθηνών είπ’ η Παλλάς·
«Το δικαστήριόν σας ίδρυσα. Ελλάς
ή άλλη πόλις ενδοξότερον ποτέ
δεν θέλει αποκτήσει. Άνδρες δικασταί,
φανείτ’ αντάξιοι αυτού. Aνοίκεια
πάθη απαρνηθείτε. Επιείκεια
το δίκαιον να συνοδεύη. Aυστηρά
αν ην’ η κρίσις σας, ας ήναι καθαρά

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Η καταγγελία τής συμβάσεως εργασίας εργαζόμενης μητέρας. 

Άρθρο της κ.  Αμαλίας Λεβέντη, ΔΝ Δικηγόρου, Eιδικής Eπιστήμονος στον «ΣYNHΓOPO του ΠOΛITH». Από την ηλεκτρονική έκδοση του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας στην οποία είμαι συνδρομητής [τεύχος 1701/16-30/11/2016, σελίδες 1393-1398].

1. Tο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας προστατευόμενης μητέρας(παρ. 1)

H μητρότητα τυγχάνει ιδιαίτερης προστασίας και σεβασμού τόσο από την κοινωνία όσο και από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντ. «H οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους».

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Ομιλία της Προέδρου του Αρείου Πάγου στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος.

Η Πρόεδρος κ. Β. Θάνου-Χριστοφίλου
Ομιλία της Προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου στην Ένωση  Εισαγγελέων Ελλάδος στις 27-11-2016.
Η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος είναι ένα σημαντικό γεγονός, κατά το οποίο δίδεται η ευκαιρία να συζητούνται τα θέματα που απασχολούν τη Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της, να διατυπώνονται δημόσια τα αιτήματα των θεσμικών οργάνων της Δικαιοσύνης, παρουσία των εκπροσώπων των άλλων δύο Λειτουργιών και να κατατίθενται προτάσεις προς επίλυση των προβλημάτων.
Η Χώρα μας και ο Ελληνικός λαός εβίωσαν κατά τα τελευταία χρόνια μια βαθειά οικονομική κρίση.

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Προσωρινές καταβολές, ανάκληση προσ. διαταγής, υπερχρεωμένα φ.π.

Περίληψη.  Αίτηση υπερχρεωμένου οφειλέτη, επιδιώκουσα ανάκληση ή μεταρρύθμιση «προσωρινής διαταγής» ως προς το ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ στους πιστωτές, εισαγόμενη κατά τα αρθρ. 682 επ ΚΠολΔ. «ΦΥΣΗ» υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας και λόγοι, για μη ορθή και μη εύλογη διαφοροποίηση χειρισμού τους από τα πολιτικά δικαστήρια. Δεν εφαρμόζεται η διαδικασία κοινών ασφαλιστικών μέτρων. Εκδικάζει την υπόθεση κατά τις διατάξεις 781 και 758 ΚΠολΔ. Λόγοι - αίτια έκδοσης του Ν. 3869/2010 και μη επιτυχείς επιμέρους διατάξεις. Το «εύλογο» του ύψους «προσωρινών καταβολών» και δη σε «εκούσια δικαιοδοσία» δεν κρίνεται από το δικαστήριο με προσωρινή διάταξη, ενώ είναι και «ασαφές». 

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Στεγαστικό δάνειο από ΟΕΚ, Υπερχρεωμένα φ. πρόσωπα, περιεχόμενο αίτησης.

Περίληψη. Χορήγηση στεγαστικών δανείων από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). Ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων. Κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης ότι χρέη εκ δανείων προς τον ήδη καταργηθέντα Ο.Ε.Κ. δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθ. 1 παρ. 2 ν. 3869/2010 διότι οι ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί με νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτή για την εγγύηση και επιδότηση του επιτοκίου από το Ελληνικό Δημόσιο δεν μεταβάλει τον χαρακτήρα της σχέσης, η οποία διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο, όπως η σχέση κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ως τέτοιο δε, λειτουργεί, κατά την χορήγηση στεγαστικών δανείων και ο Ο.Ε.Κ. Αμφιβολία του αναιρετικού δικαστηρίου αν τα δάνεια αυτά εξαιρούνται ή όχι της ρύθμισης που προβλέπεται στην διάταξη του άρθ. 1 παρ. 2 ν. 3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ως δάνεια, οφειλόμενα σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, κατά την έννοια των άρθ. 15 - 16 ν. 3586/2007. Παραπέμπει στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. (αφορά την αναίρεση της υπ’ αριθμ. 420/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης). 
  
Άρειος Πάγος, ΠολΤμήμα Δ',  1017/ 2015.

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Διατροφή ενήλικου, έννοια εκπαίδευσης.

Περίληψη. Αξίωση ενήλικου τέκνου έναντι των γονέων του για διατροφή. Το ενήλικο τέκνο έχει έναντι των γονέων του δικαίωμα διατροφής, εφόσον δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες, ενόψει των τυχόν αναγκών της εκπαιδεύσεώς του. Η διατροφή αυτή περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του δικαιούχου και επί πλέον τα έξοδα για την ανατροφή καθώς και την εν γένει εκπαίδευσή του. Προϋπόθεση για να αξιώσει διατροφή από τους γονείς του το ενήλικο τέκνο είναι η απορία του και συγκεκριμένα η έλλειψη επαρκών περιουσιακών στοιχείων ή η αδυναμία του να μετέλθει κατάλληλη εργασία. 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...